NẾU TRONG ĐỜI CÓ MỘT NGHÌN ĐÀN ÔNG


Gửi Người Phụ Nữ


Rasul Gamzatov


Nếu trong đời có một nghìn đàn ông
Nhờ mối mai trước nhà em tập hợp
Hãy nhớ rằng trong một nghìn đàn ông
Có tên anh – Rasul Gamzatov.

Nếu từ lâu đã yêu em say đắm
Đứng trước nhà một trăm kẻ đàn ông
Trong số họ có một người trông ngóng
Người miền rừng có tên gọi: Rasul.

Nếu yêu em chỉ còn lại mười người
Đứng trong hàng nóng lòng như lửa đốt
Có một kẻ vừa buồn khổ vừa vui
Đó là anh – Rasul Gamzatov.

Nếu yêu em tất cả còn chỉ một
Kẻ điên cuồng thề thốt mãi tình chung
Thì kẻ đó từ đỉnh cao chót vót
Người miền rừng có tên gọi: Rasul.

Còn nếu như em cô đơn buồn khổ
Không còn ai yêu nữa buổi hoàng hôn
Thì nghĩa là chốn cao nguyên đất đỏ
Trên núi cao Gamzatov không còn.

     *********************

If in this world a thousand men
With love for you are smarting
Know that among those thousand men
Am I Rasul Gamzatov.

If to your love one hundred men
Enrol as willing martyrs
Among them seek the mountaineer
By name Rasul Gamzatov.

If ten fine fellows you entrance
Among those glad to barter
Their fortune for a loving glance
Am I Rasul Gamzatov.

Should but one lover seek your hand
With fearless peerless ardour
Be sure the man’s none other than
The mountaineer Gamzatov.

Should no one for your favours plead
And sit you broken-hearted
Upon a graveyard stone go read:
«Here lies Rasul Gamzatov.»