ĐỐI THOẠI Ở PHÒNG XUẤT NHẬP CẢNH

Nhân viên phòng xuất nhập cảnh sân bay hỏi cầu thủ một đội bóng Ảrập:
-What is your name?
-Abdul Habib
-Sex?
-Seven times are week
-O no no... male or female?
-Male female sometimes camel